Úlohy pre žiakov

Kontrola systému
Nastavenia počítača:
Operačný systém:
Rozlíšenie obrazovky: x
Hĺbka farieb: bit
Prehliadač:
Java
Cookies:
Plugin Flash:
Sieťové nastavenia:
IP addresa: 127.0.0.1