06.10.2014   Informácie od žiakov pomôžu úspešným riešeniam

Nesúlad medzi záujmami mladých ľudí o študijné a učebné odbory a potrebami trhu práce, akútna potreba nových remeselníkov a odborných pracovníkov v technicky a prírodovedne orientovaných odvetviach, ale aj spoznanie predstáv, postojov a očakávaní žiakov súvisiacich s výberom stredoškolského štúdia – to všetko sa  sleduje v prieskume, ktorý počíta s názormi deviatakov na 300 základných školách a stredoškolákov a ich učiteľov na 278 stredných školách.

 

     Prieskum na celkovej vzorke 27 000 žiakov realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a zisťovanie potrvá do konca mája. Prvé výsledky na úrovni stredných škôl budeme poznať v júni a postoje deviatakov budú známe v júli.


     Jeho úspech závisí aj od aktivity škôl. Vo fáze zisťovania informácií je postavený na dotazníkoch. Tie sú pomerne krátke a žiaci, učitelia a výchovní poradcovia ich môžu vyplniť a odoslať cez internet. Výsledky prieskumu budú použité pri analýze, ktorá by mala odhaliť trhliny spôsobujúce nízku atraktívnosť štúdia technických odborov na stredných odborných školách, ako aj príčinu nepomeru v záujme žiakov na jednej strane a v aktuálnej potrebe odborníkov na trhu práce na strane druhej.


     Prieskum je súčasťou národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorého strategickým zámerom je prepojiť odborné vzdelávanie a prípravu na stredných školách s potrebami praxe. Konečným cieľom tejto aktivity je navrhnúť nástroje na lepšie využitie a zdokonalenie potenciálu mladých ľudí vo vzťahu k ich budúcej profesijnej kariére. Projekt je podporený Európskym sociálnym fondom.

 

Zdroj: Ministerstvo školstva SR, 2014

2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.