28.01.2015   Informácia pre používateľov portálu RSOV

Vážené dámy, vážení páni,

dňom 2. februára 2015 začína ostrá prevádzka portálu RSOV. V tejto súvislosti si dovoľujeme poskytnúť Vám niekoľko dôležitých a užitočných rád a informácií:

  • Na prácu s obsahom portálu musíte mať k dispozícii prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám pridelí administrátor Vašej školy.
  • Portál je prístupný zo všetkých momentálne najrozšírenejších internetových prehliadačov: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox a Safari. Bližšie technické požiadavky týkajúce sa Vašich klientskych zariadení nájdete v sekcii „Podpora – O portáli - Technické požiadavky“, dostupnej z hlavnej stránky portálu.
  • V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich s dostupnosťou portálu RSOV a v prípade, že Vám administrátor Vašej školy neposkytol potrebné informácie, kontaktujte Centrum podpory používateľov Dátového centra rezortu školstva na telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailom na adrese digipedia@iedu.sk.
  • V prípade, že by ste radi spolupracovali na skvalitnení portálu a chceli podať pripomienku, resp. námet na zlepšenie k digitálnemu obsahu, alebo k funkcionalite portálu urobte tak cez aplikáciu RSOV servis, dostupnú na internetovej adrese: https://rsovservis.iedu.sk. Realizačný tím každý podnet zaeviduje a bude ho analyzovať s odborníkmi. O stave riešenia Vášho podnetu sa budete môcť informovať na Centre podpory používateľov Dátového centra rezortu školstva, prostredníctvom evidenčného čísla podnetu, ktoré Vám po jeho zaevidovaní príde e-mailom.
  • Z bezpečnostných dôvodov si prístup na aplikáciu RSOV servis tiež vyžaduje Vašu autentifikáciu (prihlásenie).
  • Do aplikácie RSOV servis (https://rsovservis.iedu.sk) sa prihláste použitím rovnakého mena a hesla ako pri prihlásení sa na portál RSOV.
  • Aj napriek tomu, že podanie podnetu je jednoduché, budete mať priamo v aplikácii RSOV servis k dispozícii aj návod na jej používanie.

Vážené dámy, vážení páni, sprístupňujeme Vám vzdelávací obsah, ktorý až na výnimky vznikol na Slovensku a jeho podkladom boli námety, myšlienky a scenáre Vás a vašich kolegov pedagógov. Pevne veríme, že si tento vzdelávací obsah nájde cestu k Vám a Vašim žiakom a uplatní sa vo vzdelávacom procese.

2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.