Ochrana súkromia
§ 1. Ochrana súkromia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Prevádzkovateľ) rešpektuje právo používateľov na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje svojich používateľov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a používa primerané technologické riešenia, ktoré zamedzujú porušeniu práva na ochranu osobných údajov tretím subjektom.


§ 2. Registrácia a osobné údaje
 1. Prevádzkovateľom portálu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 2. Prevádzkovateľ môže zveriť spracovanie osobných údajov inej osobe.
 3. Niektoré materiály a funkcionalita na portáli je dostupná iba pro registrovaných používateľov. Pri registrácii je potrebné zadať login (používateľské meno), heslo, meno, priezvisko a e-mail. Tieto údaje sú nevyhnutné pre vytvorenie používateľského konta.
 4. Údaje zadané počas registrácie môžu byť použité na účely vzájomnej komunikácie používateľa a prevádzkovateľa, k tvorbe interných štatistických analýz a pre marketingové účely, napríklad pre zasielanie informačných e-mailov, ak s tým používateľ vyjadrí súhlas.
 5. Používateľ má právo vidieť svoje osobné údaje na portáli a právo upravovať alebo vymazať tieto údaje z portálu.
 6. Všetci používatelia portálu môžu kontaktovať kedykoľvek prevádzkovateľa portálu e-mailom, telefonicky alebo poštou. Prevádzkovateľ si uchováva komunikáciu so svojimi používateľmi zo štatistických dôvodov a pre čo najlepšie a najrýchlejšie reakcie na prichádzajúce požiadavky.
§ 3. Súbory cookie
 1. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré server ukladá v počítači používateľa v textovom formáte. Server má prístup k informáciám z tohto súboru pri opätovnom pripojení z tohto počítača.
 2. Súbory cookie obsahujú informácie nevyhnutné pre správne fungovanie portálu.
 3. Obsah cookie súborov neumožňuje identifikáciu používateľa. Osobné údaje sa v cookie súboroch neukladajú.
 4. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje ukladanie cookie súborov automaticky. Používateľ môže vo svojom prehliadači nakonfigurovať spôsob, akým budú cookie súbory ukladané na disk jeho počítača, alebo ich ukladanie úplne zakázať.
 5. Pre prihlásenie sa na portál je povolenie cookie súborov nevyhnutné.
§ 4. Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť vyššie uvedené pravidlá zverejnením nových pravidiel na tejto webovej stránke.


§ 5. Otázky a návrhy

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy k pravidlám ochrany súkromia, budeme radi, ak nás budete kontaktovať


2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.