Centrum podpory


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Centrum podpory používateľov dátového centra rezortu školstva:

0800 138 033
digipedia@iedu.sk
rsovservis.iedu.sk
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.