Technické požiadavky

Technické požiadavky pre používanie vzdelávacieho portálu

Odporúčané internetové prehliadače:

  1. Internet Explorer vo verzii 11 a vyššie
  2. Google Chrome vo verzii 36 a vyššie
  3. Firefox vo verzii 32 a vyššie
  4. Safari vo verzii 5 a vyššie

Internetové prehliadače musia mať povolené využívanie funkcionality Cookies a skriptovací jazyk Javascript.


Odporúčané klientské zariadenia:

  1. Bežný osobný počítač, notebook s OS Windows, alebo MAC OS v konfigurácii schopnej prevádzkovať niektorý z uvedených internetových prehliadačov.
  2. Tablet iPad, resp tablet od iných výrobcov s OS Android vo veľkosti displeja min. 9,7 " v konfigurácii schopnej prevádzkovať niektorý z uvedených internetových prehliadačov.

Niektoré vzdelávacie materiály na portáli obsahujú videonahrávky. Pri pomalom alebo vyťaženom internetovom pripojení sa môže vyskytnúť prerušenie počas prehrávania video nahrávky ako dôsledok pomalšieho sťahovania.


Súčasťou niektorých vzdelávacích materiálov sú audio nahrávky. Regulácia hlasitosti, vypínanie a zapínanie zvuku je potrebné regulovať priamo na klientskom zariadení.


Niektoré vzdelávacie materiály na portáli obsahujú interaktívne prvky vo formáte Flash. Na prehrávanie uvedených prvkov je potrebné nainštalovať na klientské zariadenie Flash podporu. Tieto prvky nie je možné prehrávať na tabletoch.


V prípade akýchkoľvek problémov na portáli rsov.iedu.sk nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených v sekcii Podpora – Centrum podpory.

2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.